Market Overview

The Maldives enjoys a stable and transparent legal system and a rate of growth that has averaged 7.5 percent over the past 15 years. The Maldives’ liberal trade environment, dynamic private sector, and development-oriented legal structure all contribute to a climate conducive to trade and investment.

9
Listed Companies

299270844
Value of Shares Traded (MVR)

24750
Value of Debts Traded (MVR)

28121734922
Market Cap (MVR)

42807
Investors

Code Order Type Quantity Price (MVR)
ATM
BUY
5,500 5.00
ATM
BUY
1,000 6.00
BML
BUY
10 710.00
BML
BUY
10 711.00
BML
SELL
58 845.00
BML
SELL
10 900.00
CPLC
BUY
160 30.00
CPLC
SELL
742 38.00
DHR
BUY
200 119.00
DHR
BUY
10 120.00
MIB
BUY
197 40.00
MIB
BUY
100 41.00
MIB
SELL
2,200 46.00
MTCC
BUY
12 59.00
MTCC
BUY
100 65.00
MTCC
SELL
15 85.00
MTCC
SELL
100 95.00
MTDC
BUY
310 11.00
MTDC
BUY
300 12.00
MTDC
SELL
7,975 14.00
OMPL
BUY
250 61.00
OMPL
BUY
1,000 62.00
STO
BUY
10 1,301.00
STO
BUY
10 1,310.00
Last updated 1 minute ago
News
ދިރާގުން ހިއްސާގެ ފައިދާ: 7.33ރ. ގެ މަގުން ޖުމްލަ 557 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފި

ދިރާގުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 7.33ރ. ބަހަން އެ ކުންފުނީ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ. ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ދިރާގުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި 557 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ވަނީ ފާސްކުރި އެވެ.

[mihaaru.com]
20th March 2023
Ooredoo Maldives Shareholders Approve MVR 3.04 Per Share as Dividend for 2022

The Annual General Meeting of Ooredoo Maldives was held on Wednesday, 8th March 2023 at 20:30 hrs. Shareholders participated at the AGM both physically and virtually; physically at the Event Hall of Crossroads Maldives...

[corporatemaldives.com]
11th March 2023

Infinity

We have made it easier for you. Subscribe to offerings, Anytime, Anywhere.

Login
We want to innovate with technology to ensure diversity and value in the services offered to our community.

“Future direction of the company will capitalize on financial technology to expand services for greater accessibility and connectivity of local investors to capital market activities - we aim to redefine the prevalent market challenges through futuristic solutions.”

Mr. Aushan Latheef

Chief Executive Officer

Do you have a message for us? Write to us
We would love to hear from you.