Market Overview

The Maldives enjoys a stable and transparent legal system and a rate of growth that has averaged 7.5 percent over the past 15 years. The Maldives’ liberal trade environment, dynamic private sector, and development-oriented legal structure all contribute to a climate conducive to trade and investment.

9
Listed Companies

248249807
Value of Shares Traded (MVR)

15750
Value of Debts Traded (MVR)

15562233620
Market Cap (MVR)

31710
Investors

CODE TYPE PRICE (MVR) MOVEMENT
OMPL Equity 35.00 0.00%
MTDC Equity 10.00 0.00%
DHR Equity 85.00 0.00%
BML Equity 295.00 5.08%
ATM Equity 5.00 0.00%
CPLC Equity 30.00 0.00%
STO Equity 395.00 1.27%
MTCC Equity 155.00 45.16%
HDFCS02 SUKUK 1,050.00 0.00%
Last updated 2 minutes ago
News
ސްޓޮކް މާކެޓު އަގު 16.12 ބިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް މާކެޓުގައި ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު ނުވަތަ މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން 16.12 ބިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ޗެއާމަން އަލާއު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
[mihaaru.com]

27th February 2018
ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖަށް 10 އަހަރު، ކާމިޔާބީތަކާއެކު އަދިވެސް ކުރިއަށް

ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު ވަކި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާތާ މިއަދަށް 10 އަހަރުވީއެވެ. ފާއިތުވި ކުރު މާޒީގައި ސްޓޮކް އެކްޗޭންޖުން ވަނީ ކުރިއެރުންތައް ހޯދައިފައެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ހިއްސާގެ ބާޒާރުތަކާ އެއް ހަމައެއްގައި ފައިހަމަ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން އަދިވެސް ހިތްވަރާއެކު ދަނީ ކުރިއަށެވެ. [sun.mv]

23rd January 2018

Infinity

We have made it easier for you. Subscribe to offerings, Anytime, Anywhere.

Login
We want to innovate with technology to ensure diversity and value in the services offered to our community.

“Future direction of the company will capitalize on financial technology to expand services for greater accessibility and connectivity of local investors to capital market activities - we aim to redefine the prevalent market challenges through futuristic solutions.”

Mr. Aushan Latheef

Chief Executive Officer

Do you have a message for us? Write to us
We would love to hear from you.